بازی ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان

بازی: ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان کارگردان سامان مقدم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی خبر آزادی مهدی جهانگیری را تکذیب می‌کنم / وکیل برادر معاون اول

محمود ایثاری، وکیل مهدی جهانگیری در گفت وگو با ایلنا، در تصویر العمل به خبر آزادی موکل خود، ضمن تکذیب این خبر گفت: پرونده مهدی جهانگیری همچنان در مرحله تحقیقات

خبر آزادی مهدی جهانگیری را تکذیب می‌کنم / وکیل برادر معاون اول

وکیل برادر معاون اول: خبر آزادی مهدی جهانگیری را تکذیب می کنم

عبارات مهم : تحقیقات

وکیل مهدی جهانگیری خبر آزادی موکل خود را تکذیب کرد.

محمود ایثاری، وکیل مهدی جهانگیری در گفت وگو با ایلنا، در تصویر العمل به خبر آزادی موکل خود، ضمن تکذیب این خبر گفت: پرونده مهدی جهانگیری همچنان در مرحله تحقیقات است.

خبر آزادی مهدی جهانگیری را تکذیب می‌کنم / وکیل برادر معاون اول

واژه های کلیدی: تحقیقات | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs