بازی ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان

بازی: ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان کارگردان سامان مقدم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محسن هاشمی مدیر شورای مرکزی حزب عاملان شد

در نخستین جلسه دور تازه شورای مرکزی حزب عاملان سازندگی کشور عزیزمان ایران محسن هاشمی به عنوان مدیر شورای مرکزی گزینش و غلامحسین کرباسچی جهت دو سال دیگر به عنوان

محسن هاشمی مدیر شورای مرکزی حزب عاملان شد

محسن هاشمی مدیر شورای مرکزی حزب عاملان شد

عبارات مهم : مرکزی

در نخستین جلسه دور تازه شورای مرکزی حزب عاملان سازندگی کشور عزیزمان ایران محسن هاشمی به عنوان مدیر شورای مرکزی گزینش و غلامحسین کرباسچی جهت دو سال دیگر به عنوان دبیر کل ابقاء شد.

به گزارش ایسنا ، در این جلسه همچنین یدلله طاهرنژاد به عنوان نائب مدیر و فرزانه پرکار و علی جمالی به عنوان منشی های هیأت رئیسه شورا گزینش شدند.

محسن هاشمی مدیر شورای مرکزی حزب عاملان شد

همچنین سید حسین مرعشی به عنوان سخنگوی این حزب گزینش شد.

در نخستین جلسه دور تازه شورای مرکزی حزب عاملان سازندگی کشور عزیزمان ایران محسن هاشمی به عنوان مدیر شورای مرکزی گزینش و غلامحسین کرباسچی جهت دو سال دیگر به عنوان

واژه های کلیدی: مرکزی | محسن هاشمی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs