بازی ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان

بازی: ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان کارگردان سامان مقدم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عیادت دستیار مدیر جمهور مدیر جمهور از اتفاق دیدگان اتفاق تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در بیمارستان سینا از آسیب دیدگان اتفاق تروریستی عیادت کرد.

عیادت دستیار مدیر جمهور مدیر جمهور از اتفاق دیدگان اتفاق تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران

عیادت دستیار مدیر جمهور مدیر جمهور از اتفاق دیدگان اتفاق تروریستی تهران

عبارات مهم : ایران

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در بیمارستان سینا از آسیب دیدگان اتفاق تروریستی عیادت کرد.

به گزارش ایسنا، الهام امین زاده، قبل از افطار باحضور در بیمارستان سینا از بیماران اتفاق تروریستی امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران عیادت کرد و در جریان امور مداوای آنان قرار گرفت.

عیادت دستیار مدیر جمهور مدیر جمهور از اتفاق دیدگان اتفاق تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | تروریستی | بیمارستان | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs