بازی ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان

بازی: ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان کارگردان سامان مقدم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به بودجه شهرداری در بخش زنان اعتراض دارم / عضو شورای شهر تهران

در بودجه شهرداری تهران، 20 میلیارد تومان به ساخت فضاهای خانمانه شهری تخصیص داده شده است دارد و 6 میلیارد تومان به مبحث توانمندسازی زنان. نه‌تنها مبلغ‌های در نظر

به بودجه شهرداری در بخش زنان اعتراض دارم / عضو شورای شهر تهران

عضو شورای شهر تهران: به بودجه شهرداری در بخش زنان اعتراض دارم

عبارات مهم : تعادل

در بودجه شهرداری تهران، 20 میلیارد تومان به ساخت فضاهای خانمانه شهری تخصیص داده شده است دارد و 6 میلیارد تومان به مبحث توانمندسازی زنان. نه تنها مبلغ های در نظر گرفته شده است جهت زنان اعتراض هایی به دنبال داشته بلکه عدم تناسب بین آنها، فعالان زنان را راجع به نگاه مدیریت شهری به مقوله زنان دلواپس کرده است.

یکی از ردیف های بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویر العمل فعالان حوزه زنان را در پی داشته هست. آن ها نه تنها به کم بودن بودجه مربوط به پرسشها زنان و مناسب سازی شهر جهت استفاده زنان تأکید می کنند بلکه به صورت جزئی به این عنوان اعتراض دارند که بودجه ساخت مراکز مخصوص به زنان مانند پارک ها ویژه، ورزشگاه ها و… 20 میلیارد تومان تعیین شده است ولی بودجه مربوط به توانمندسازی زنان فقط 6 میلیارد تومان است.

به بودجه شهرداری در بخش زنان اعتراض دارم / عضو شورای شهر تهران

فعالان حوزه زنان در کنار ناچیز دانستن رقم این ردیف ها، تفاوت معنادار بین آنها را ناشی از نگاه نادرست به نیازهای زنان می دانند. زهرا نژادبهرام که نه تنها عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است بلکه از فعالان قدیمی حوزه زنان محسوب می شود، در مورد این مسئله به اعتمادآنلاین می گوید: «اساساً هزینه های مربوط به ساخت وساز از آنجا که قابل اندازه گیری هستند بودجه های به مراتب دقیق تری دریافت می کنند، یعنی هنگامی که اعلام می شود که فلان مقدار ساختمان و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز هست، خیلی راحت می شود فهمید که این امکانات چقدر بودجه نیاز دارند ولی هنگامی که مباحث نرم افزاری و غیر قابل اندازه گیری مانند تلاش جهت توانمندسازی زنان پیش می آیند، مسئله تخصیص داده شده است بودجه سخت تر و طبیعتاً غیر دقیق تر است.»

او ادامه می دهد: «ممکن است بعضی بگویند ساختن یک متر فضای ورزشی یا تفریحی جهت زنان مثلاً دو میلیون تومان بودجه نیاز دارد ولی برگزاری کلاس و کارگاه جهت توانمندسازی زنان بودجه به مراتب کمتری می طلبد. البته ما هم با شرح بودجه تخصیص داده شده است پیدا کرده به حوزه زنان مسئله داریم و اعتراضمان را بارها اعلام کرده ایم ولی جهت اصلاح اوضاع نیاز به فراهم شدن بعضی بسترها و رسیدن به تفاهم افراد متفاوت با هم، وجود دارد.»

در بودجه شهرداری تهران، 20 میلیارد تومان به ساخت فضاهای خانمانه شهری تخصیص داده شده است دارد و 6 میلیارد تومان به مبحث توانمندسازی زنان. نه‌تنها مبلغ‌های در نظر

او رد شدن تبصره ای با 15 امضا در حوزه زنان خبر می دهد و می گوید: «روز گذشته ما تبصره ای را جهت تصویب ارائه کردیم و در آن خواسته بودیم جهت سه مورد، به صورت اختصاصی بودجه در نظر گرفته شود، اول زیاد کردن تاب آوری زنان، دوم برطرف فضاهای ناامن جهت زنان و سوم حمایت از کارآفرینی زنان ولی این تبصره رأی نیاورد. فقط مردان نبودند که به آن رأی ندادند بلکه زنانی هم بودند که مخالفت کردند حتی از بین همان 15 نفری که تبصره را امضا کرده بودند عده ای به تصویب آن رأی ندادند.»

نژادبهرام نبود تفاهم و نگاه یکسان به مسئله زنان را علت شکست چنین برنامه هایی می داند و می گوید: «ما معتقدیم که چون تعادل وجود ندارد و شاهد تبعیض علیه زنان هستیم باید در تصمیم گیری ها جهت زنان تبعیض مثبت قائل بشویم تا جامعه به تعادل برسد ولی عده ای می گویند اعمال همین تبعیض های مثبت می تواند شکاف را زیاد کند. آن ها اعتقاد دارند که اگر تاب آوری مهم است باید جهت همه مردم باشد، اگر فضاهای ناامن وجود دارد جهت همه ناامن است و اگر کارآفرینی مهم است باید با نگاه به همه مردم آن را در نظر داشت ولی ما معتقدیم تا رسیدن به تعادل مورد نیاز است که تبعیض مثبت جهت زنان اعمال شود و در عین حال به پرسشها تمام مردم به عنوان شهروندان هم پیگیری شود.»

او می گوید: «این تعارض و چالش باید یه شکلی مرتفع شود. در واقع باید روشن شود که در شرایطی که تعادل وجود ندارد می توان از ردیف های مشخص و برابر جهت همه استفاده کرد؟ در مرحله بعد باید به این سؤال جواب یکسان بدهیم که اگر معتقدیم تعادل وجود ندارد و یک جور تبعیض دیده می شود این تبعیض را چگونه می توان برطرف کرد؟ آیا با اعمال تبعیض های مثبت باید جامعه را به تعادل رساند یا از وحشت زیاد شدن شکاف و نگاه جنسیتی باید بدون اعمال تبعیض مثبت جلو رفت تا جامعه خودش به تعادل برسد. اعتقاد دارم زمانی که به تفاهم جهت جواب دادن به این سؤال ها برسیم می توانیم با توان بیشتری جهت حل پرسشها زنان قدم برداریم.»

به بودجه شهرداری در بخش زنان اعتراض دارم / عضو شورای شهر تهران

اعتمادآنلاین

واژه های کلیدی: تعادل | شهرداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs