بازی ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان

بازی: ديوار سریال تاریخی مجموعه تابستان کارگردان سامان مقدم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی سلب عضویت ۶ نفر ، ۹ عضو شوراهای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند

استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که ۹ عضو پنجمین دوره شوراهای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به جرم ارتشاء وتبانی درمعاملات شهرداری دستگیر

سلب عضویت ۶ نفر ، ۹ عضو شوراهای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند

۹ عضو شوراهای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند/ سلب عضویت ۶ نفر

عبارات مهم : ایران

استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که ۹ عضو پنجمین دوره شوراهای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به جرم ارتشاء وتبانی درمعاملات شهرداری دستگیر و ۶نفر به اتهام جعل مدرک تحصیلی وکارت آخر خدمت سلب عضویت شدند.

به گزارش مهر، استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که عملکرد هیئت حل اختلاف و پیگیری به شکایات استان در دوره پنجم فعالیت شوراهای اسلامی نشان می دهد در این دوره، طی برگزاری ۶ جلسه ،تعداد ۲۹ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

سلب عضویت ۶ نفر ، ۹ عضو شوراهای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند

براین اساس ۲۵ نفر به علت عدم سکونت،سوء استفاده از موقعیت و سوء استفاده از اموال شهرداری و کارها غیر قانونی دیگر براساس ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف مورد اتهام قرار گرفته اند.

همچنین جهت ۶ نفر به اتهام جعل مدرک تحصیلی و کارت آخر خدمت و سوء استفاده از موقعیت شغلی به سلب عضویت از شورا رای صادر شده است است.

استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که ۹ عضو پنجمین دوره شوراهای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به جرم ارتشاء وتبانی درمعاملات شهرداری دستگیر

۹ نفر نیز به اتهام ارتشاء و تبانی در معاملات شهرداری دستگیر شدند که اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند و یک نفر به اتهام سوء استفاده از موقعیت و تحصیل مال نامشروع در تعلیق قضایی است.

واژه های کلیدی: ایران | استفاده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs